منوی دسته بندی

به ترکیب برنده ها اضافه شو

بسته ها

تماس بگیرید

استاندارد
 • سرویس اعتبارسنجی
 • مدیریت مخاطبین
 • ارسال پیام زمان دار
 • ارسال پیام هوشمند
 • مدیریت متون آماده
 • ارسال پیام انبوه
 • ارسال پیام هدفمند
 • مدیریت پیام ها
مشاهده و خرید

تماس بگیرید

برنزی
 • امکانات استاندارد
 • سرویس اعتبارسنجی
 • منشی پیامک
 • مدیریت محتوا
 • کدخوان
 • مسابقه
 • نظرسنجی
 • کارت ویزیت
مشاهده و خرید

تماس بگیرید

نقره ای
 • امکانات پنل برنزی
 • سرویس اعتبارسنجی
 • قرعه کشی
 • مسابقه
 • کدخوان
 • ارسال از موبایل
 • ایجاد 10 کارمند زیر مجموعه
مشاهده و خرید

تماس بگیرید

طلایی
 • امکانات پنل برنزی
 • سرویس اعتبارسنجی
 • قرعه کشی
 • مسابقه
 • کدخوان
 • ارسال از موبایل
 • ایجاد 200 کاربر زیر مجموعه به بالا
مشاهده و خرید

مقالات

امنیت

سرعت

کیفیت